Mapy pre Padis

  • Tlačených máp 
    Padis oblasti pohoria Bihor a ďalších turistických máp v Harta.Go.To . 
    To si môžete objednať on-line, je poštou, peniaze, len v Rumunsku.
  • Mapa Padis Bihor hory a pohoria Apuseni Map MormotaLand . 
    To si môžete objednať on-line je dodávané poštou, len v Rumunsku.

 

Odkazy